VILKÅR OG BETINGELSER

MERK: Denne juridiske merknaden gjelder for alt innhold på dette nettstedet under domenenavnet novanight.no (nettstedet) og for all korrespondanse via e-post mellom oss og deg. Les disse vilkår og betingelser nøye, innen du bruker nettsiden. Ved å bruke dette nettstedet angir du at du godtar vilkårene, uansett om du velger å registrere deg hos oss eller ikke. Ikke bruk dette nettstedet hvis du ikke godtar disse vilkårene. Denne juridiske meldingen er utstedt av Stada Nordic ApS (Selskapet).

INTRODUKSJON

1.1  Du har tilgang til de fleste områdene på dette nettstedet, uten å måtte registrere informasjonen din hos oss.

1.2  Ved å bruke nettstedet anses du å ha akseptert denne juridiske merknaden i sin fulle lengde. Hvis du ikke godtar denne juridiske merknaden i sin helhet, må du forlate nettstedet umiddelbart.

1.3  Selskapet kan når som helst revidere denne juridiske merknaden ved å oppdatere denne teksten. Du bør sjekke nettstedet regelmessig for å se den nyeste versjonen, da denne er den som er bindende for deg. Visse bestemmelser i denne juridiske merknaden kan overstyres av uttrykkelig angitte juridiske merknader eller vilkår på visse sider på nettstedet.

 

TILLATELSE

2.1 Det er tillatt å skrive ut og laste ned utdrag fra dette nettstedet til eget bruk under følgende betingelser:

(a) ingen dokumenter eller tilhørende grafikk på nettstedet vil bli endret på noen måte;

(b) ingen grafikk på nettstedet brukes separat fra den tilsvarende teksten; og

(c) Selskapets copyright og varemerke og denne tillatelsesmeldingen vises på alle eksemplarer.

2.2 Med mindre annet er oppgitt, er copyright og andre immaterielle rettigheter til alt materiale på nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, fotografier og grafiske bilder) eid av selskapet eller dets lisensgivere I forbindelse med denne juridiske merknaden er enhver bruk av utdrag fra nettstedet, i tillegg til det som er angitt i avsnitt 2.1 ovenfor, forbudt. Hvis du bryter vilkårene i denne juridiske merknaden, vil din tillatelse til å bruke nettstedet automatisk opphøre, og du må umiddelbart ødelegge de nedlastede eller trykte utdragene fra nettstedet.

2.3 Med forbehold for avsnitt 2.1, kan ingen deler av nettstedet reproduseres eller lagres på noe annet nettsted eller inkluderes i et offentlig eller privat elektronisk søkesystem eller søketjenester uten selskapets forutgående skriftlige tillatelse.

2.4 Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig angitt i disse vilkårene er forbeholdt.

 

SERVICETILGANG

3.1 Selv om selskapet bestreber seg på å sikre at nettstedet normalt er tilgjengelig døgnet rundt, skal ikke selskapet holdes ansvarlig hvis nettstedet av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig til enhver tid eller i en gitt periode.

3.2 Tilgang til nettstedet kan bli midlertidig suspendert og uten varsel i tilfelle systemfeil, vedlikehold eller reparasjon eller av grunner utenfor selskapets kontroll.

BRUKERINNHOLD OG OPPFØRING

4.1 I tillegg til personlig identifiserbar informasjon som dekkes av personvernreglene våre, vil alt materiale du laster opp til eller publiserer på nettstedet, bli betraktet som ikke-konfidensielt og ikke opphavsretts beskyttet. Selskapet har ingen forpliktelser angående slikt materiale. Selskapet og dets utpekte partnere står fritt til å kopiere, publisere, distribuere, innlemme og på annen måte bruke slikt materiale og all data, bilder, lydgjengivelser, tekster og annet som er innlemmet her for alle kommersielle og ikke-kommersielle formål.

4.2 Det er ikke tillatt å publisere eller overføre noe materiale til eller fra nettstedet,

(a) som er truende, støtende, umoralsk, uanstendig, oppmuntrende til opprørsk, støtende, pornografisk, nedverdigende, kan oppfordre til rasehat, diskriminerende, ondskapsfull, opprørende, provoserende, blasfemisk, bryter konfidensialitet, krenker privatliv eller kan forårsake irritasjon eller forlegenhet; eller

(b) der du ikke har alle nødvendige lisenser og /eller godkjenninger; eller

(c) som utgjør eller oppmuntrer til atferd som anses som en kriminell handling, forårsaker sivilrettslig ansvar eller på annen måte er i strid med lovene til, eller krenker rettighetene til tredjeparter i Storbritannia eller noe annet land i verden; eller

(d) som er teknisk skadelig (inkludert, men ikke begrenset til, datavirus, logiske bomber, trojanske hester, ormer, skadelige komponenter, ødelagte data eller annen skadelig programvare eller ondsinnet data).

4.3 Du kan ikke misbruke nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, hacking).

4.4 Selskapet samarbeider tett med politiet eller overholder rettskjennelser som ber eller pålegger selskapet å avsløre identiteten til eller lokalisere personer som publiserer materiale som bryter med avsnitt 4.2 eller 4.3.

 

LENKER TIL OG FRA ANDRE NETTSIDER

5.1 Linker til tredjeparts nettsteder på nettstedet er gitt kun for din bekvemmelighet. Hvis du bruker disse lenkene, forlater du nettstedet. Selskapet har ikke gjennomgått alle disse tredjeparts nettstedene og har ingen kontroll over og er ikke ansvarlig for disse nettstedene eller deres innhold eller tilgjengelighet. Selskapet godkjenner derfor ikke eller uttaler seg om dem, materialet på dem eller resultatet av å bruke dem. Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til et tredjeparts nettsted som er koblet til dette nettstedet, er det på egen risiko.

5.2 Hvis du ønsker å lenke til dette nettstedet, er det bare tillatt hvis du lenker til og ikke kopierer nettstedet til nettstedet og forutsatt at:

(a) du ikke fjerner, forvrenger eller på annen måte endrer størrelsen eller utseendet på nettstedet;

(b) du ikke lager et rammeverk eller en annen nettleser eller begrenser miljøet rundt nettstedet;

(c) du ikke på noen måte antyder at selskapet fremhever andre produkter eller tjenester enn sine egne;

(d) du ikke misbruker forholdet ditt til selskapet eller gir annen falsk informasjon om selskapet;

(e) du ikke bruker på annen måte noen av varemerkene som vises på nettstedet uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra selskapet;

(f) du ikke lenker fra et nettsted som ikke eies av deg; og

(g) nettstedet ditt inneholder ikke innhold som er usmakelig, støtende eller kontroversielt, krenker noen immaterielle rettigheter eller andres rettigheter, eller på annen måte ikke overholder gjeldende lover og forskrifter.

5.3 Selskapet forbeholder seg uttrykkelig retten til å tilbakekalle retten gitt i avsnitt 5.2 i tilfelle brudd på disse vilkårene og til å iverksette tiltak hvis det anses hensiktsmessig.

5.4 Du må fullstendig tilbakebetale selskapet for ethvert tap eller skade som selskapet eller dets som konsernselskaper måtte ha lidt ved misligholdelse av avsnitt 5.2.

 

FRASKRIVELSE

6.1 Selv om selskapet strever for å sikre at informasjonen på nettstedet er riktig, garanterer ikke selskapet nøyaktigheten eller fullstendigheten av materialet på nettstedet. Selskapet kan gjøre endringer i materialet på nettstedet eller til produktene og prisene som er oppført der, når som helst og uten varsel. Materialet på nettstedet kan være foreldet, og selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere slikt materiale.

6.2 Materialet på nettstedet leveres som tiltenkt, uten noen betingelser, garantier eller andre vilkår. I den grad loven tillater det, gjør selskapet nettstedet tilgjengelig i samsvar på grunnlag av at selskapet ekskluderer alle representasjoner, garantier, betingelser og andre vilkår (inkludert, men ikke begrenset til, vilkårene som er underlagt loven, i forhold til tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål og rimelig omsorg og dyktighet), som, hvis denne juridiske merknaden ikke hadde vært tilgjengelig, kunne ha en effekt i forhold til nettstedet.

 

ANSVAR

7.1 Selskapet, enhver annen part (uansett om det har vært involvert i opprettelse, produksjon, vedlikehold eller levering av nettstedet) og andre av selskapets konsernselskaper, samt funksjonærer, direktører, ansatte, aksjonærer eller agenter fra disse partene, fraskriver seg alt ansvar for ethvert omfang eller enhver form for tap eller skade som kan ramme deg eller noen tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til, alle direkte, indirekte, straffende tap, følgeskader eller tap av inntekt, fortjeneste, goodwill, data, kontrakter, bruk av penger eller tap eller skader som på noen måte er forårsaket av eller forbundet med avbrudd i virksomheten, og om det er et i tilfelle brudd på ansvaret (inkludert, men ikke begrenset til, uaktsomhet), kontraktsbrudd eller på annen måte brudd) i forbindelse med nettstedet på noen måte; eller i forbindelse med bruk, umulig bruk eller konsekvenser av bruken av nettstedet, ethvert nettsted som er koblet til nettstedet, eller materialet på slike nettsteder, inkludert, men ikke begrenset til, tap eller skade forårsaket av virus som kan infisere datautstyr, programvare, data eller annen eiendom som et resultat av din tilgang til, bruk av eller søke på nettstedet, eller nedlasting av materiale fra nettstedet eller et nettsted som er koblet til nettstedet.

7.2 Mens vi prøver å holde virus borte fra nettstedet på alle rimelige måter, kan vi ikke garantere at disse forsøkene vil lykkes, og vi tar ikke noe ansvar for slike virus. Det anbefales derfor at du tar alle nødvendige sikkerhetsforanstaltninger før du laster ned informasjon fra nettstedet.

7.3 Det er ingenting i denne juridiske merknaden som ekskluderer eller begrenser selskapets ansvar for:

(a) død eller personskade forårsaket av uaktsomhet (som definert i Unfair Contract Terms Act 1977); eller

(b) svindel; eller

(c) forvrengning i grunnleggende forhold; eller

(d) ethvert ansvar som ikke kan fravikes eller begrenses i henhold til gjeldende lov.

7.4 Hvis din bruk av materiale på nettstedet resulterer i behov for service, reparasjon eller korrigering av utstyr, programvare eller data, bærer du alle kostnadene av det.

7.5 Du samtykker i å forsvare, refundere og skadesløse oss for og mot alle krav, skader, kostnader og utgifter som oppstår som følge av eller i forbindelse med ditt brudd på disse vilkårene.

 

LOVVALG OG JURISDIKSJON              

Denne juridiske merknaden er underlagt og må tolkes i samsvar med norsk lov. Enhver tvist som kan oppstå i forbindelse med denne juridiske merknaden er underlagt de norske domstolene eksklusive jurisdiksjon.